Yapılan düzenleme kapsamında İlgili yönetmeliğe göre üretim tesisinin, şebekeye olan uzaklığı, kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi 5 kilometreden, …