Barlas Hukuk Bürosu

Barlas Hukuk Bürosu, İstanbul’un iş ve finans merkezi olan Şişli bölgesindeki POLAT TOWER’da kurulu ofisiyle yerel ve uluslar arası kişi ve kurumlara hukuk hizmeti vermektedir. Hukuki uyuşmazlıklara sonuç odaklı yaklaşımımıza ve başarıya ithaf edilmiş taahhütlerimize istinaden müvekkillerimiz, bu doğrultuda memnun edilmiş üyelerden oluşmaktadır.

Tam kapsamlı hukuk hizmeti vermemize rağmen birden çok alanda uzmanlaşmış avukatlarımız, ihtisaslarını Gayrimenkul Hukuku, Şirketler & Ticaret Hukuku ve İcra Hukuku alanlarında geliştirmişlerdir.

Mükemmelliyetçi ve istikrarlı olma anlayışını kendine nosyon edinen hukuk ekibimiz hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hizmet verebilmektedir.

Sitemizi incelerken büromuz, avukatlarımız ve yayınlarımız hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz.

En Son Yayınlar

 • Zorunlu Arabuluculuk Resmen Başladı
  İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyerek arabuluculuk uygulaması getiren "İş Mahkemeleri Kanunu" 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık iş mahkemeleri arabulucuya başvurulmadan açılan davaları herhangi bir işlem yapılmaksızın reddedebilecek.
  Read more
 • Elektrik Piyasasında Lisanslama
  Lisans almak isteyen şirket Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bir anonim veya limited şirket olmalıdır. Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olmalıdır. Bu şirket her faaliyet ve tesis için ayrı lisans almalıdır.
  Read more
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik
  Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, önceki Yönetmelik’te İş Kanunu’nun 53. maddesinde öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile en çok üçe bölünebiliyorken, yeni düzenleme gereğince bu izin süreleri bölümler halinde kullanılabilecek.
  Read more
 • Gayrimenkul Alımlarında KDV Ödemeleri
  31.01.2017 tarih ve 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’ nci maddesine göre bazı vergi oranlarında değişiklikler yapılması kararlaştırılmıştır.
  Read more
 • Babalık Davası – Hak Düşürücü Süre
  Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktı tarihte işlemeye başlar.
  Read more
 • İşe İade Davalarında Performans Düşüklüğü Nedeniyle Fesih Uygulamaları
  İş hayatının doğası gereği işverenler çalışanlarının işe başlangıçlarının devamında günden güne performanslarının üzerine ekleme yapmalarını, daha verimli olmalarını talep etmektedir. Ancak yine iş hayatının doğası gereği, bazen çalışandan kaynaklanmayan nedenlerle işçinin performansında düşüklük meydana gelebilmektedir.
  Read more

Barlas Hukuk Bürosu Hakkında

İş hayatındaki risklerin ve fırsatların her daim değiştiği bu dünyada Barlas Hukuk Bürosu, tüm resmi görecek bakış açısına ve müvekkillerinin kritik hukuki meselelerine cevap verecek donanıma sahip bir hukuk bürosudur.

Hukuk alanında hizmet verebilme hususunda ön saflarda yer alabilmek için öngörü, fikir paylaşımı ve önem arz eden konularda söz sahibi olmaya istekli olmak gerekir. Bu doğrultuda, katılaşmış düşünceye karşı çıkacak ve sınırları zorlayacak özgüvene sahibiz.

Bu bağlamda Barlas Hukuk Bürosu olarak takım çalışması, uyum ve müvekkile bağlılık esasları çerçevesinde hukuk hizmeti vermekteyiz. Müvekkilin faaliyet gösterdiği işi anlamak adına zaman ayırmamız, kendi ekiplerinin bir uzantısı gibi hareket etmemizi sağlar. Bu da müvekkillerimize, odaklanmış, yenilikçi ve yüksek kalitede verdiğimiz servisle zorlu bölgelerde daha geniş hareket imkânı tanır.