tasfiye-ve-tasfiye-memurlugu

Tasfiye ve Tasfiye Memurluğu

Tasfiye memurlarının yerine getirmesi gereken görevler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Tasfiye memurları kural olarak kendilerine kanun ile tanınmış yetkileri bizzat kullanır ve bunları üçüncü kişilere devredemez.

tasinir-rehni-arac-ve-is-makinesi-rehni

Taşınır Rehni-Araç ve İş Makinesi Rehni

Araç ve/veya iş makinesi üzerine rehin koymak, söz konusu rehinli malların alacaklıya teslim edilmesini gerektirmez. Böylece borçlu hem çalışmaya ve para kazanmaya devam eder, hem de alacaklı doğmuş veya doğacak alacağını teminat altına almış olur.

kadinlar-da-eslerine-nafaka-oder-mi

Kadınlar da Eşlerine Nafaka Öder mi?

Geçmişte erkeklerin boşanma davasında tazminat ya da nafaka talep etmeleri söz konusu bile değilken artık bu husus çok doğal bir hale geldi.

Toplum tarafından ayıp sayılan bu talebin sözünü dahi edemeyen erkekler, artık bu tabuyu yıktı. Eşinden boşanmak isteyen erkek, tazminat ve her ay düzenli ödenmesi için nafaka talebiyle mahkemeye başvuruyor. Boşanma dilekçelerinde daha önce sıkça kullanılan ‘şiddetli geçimsizlik’ ibaresinin yerini ise ‘Eşim beni aldattı’ almaya başladı.

imar-kanunu-18-madde-uygulamasi-ve-devlet-ortaklik-payi

Türk Ticaret Kanun Tasarısı ile Getirilen Yenilikler – Cilt I

Türk Ticaret Kanunu Taslağı (“Taslak”), mevcut kanunda bulunan ancak uygulanmamakta olan tedrici kuruluşu kaldırmıştır. Ayrıca anonim şirketin (“AŞ”) ve limited şirketin (“LŞ”) tek pay sahiple ve tek ortakla kurulması imkânı tanınmıştır.

Şirketin ve AŞ’nin korunması ilkesinin gereği olarak kurucular beyanı alınması zorunluluğu getirilmiştir. Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna, bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır.

anonim-sirketlerde-yonetim-kurulunun-gorev-yetki-ve-yukumlulukleri

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Anonim şirket yapısında Yönetim Kurulu (“YK”) esas olarak şirketin yönetilmesi ve temsil edilmesi görevini yerine getiren şirket organıdır. Bu kapsamda YK, şirket organizasyonunu belirlemek; şirketin idaresi ve temsili için görevli olan kişileri atamak ve bu kişileri gözetiyor olmakla yükümlüdür. Bunlara ek olarak YK, şirket defterlerini tutmak, şirket kayıtlarının ve toplantı tutanaklarının usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.

gayrimenkul-yatirim-ortakliklarinin-kurulus-sartlari-ile-ilgili-getirilen-degisiklikler

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş Şartları ile ilgili Getirilen Değişiklikler

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri: VI, No: 26 (“Değişiklik Tebliği”) 27449 sayılı ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Tebliği’nin 2. maddesi Tebliğ’in 6. maddesinde ani usulde kurulacak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (“GYO”) kuruluş şartları arasında sayılan kurucuların GYO’nun çıkarılmış …

is-sozlesmesinin-hakli-nedenle-derhal-feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Derhal Feshi

A-)İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İster belirli süreli, isterse belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olsun, işçi 4857 sayılı “İş Kanunu”nda (“Kanun”) belirtilen ciddi ve önemli nedenlerin varlığında sözleşmeyi derhal fesih yoluyla sona erdirebilir. Derhal fesih nedenleri Kanun’un 24.maddesinde üç grupta toplanmıştır.

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Content is protected !!